Raspberry Pi 5 ve UART

Raspberry Pi 4 ve öncesinde, UART üzerinden cihazlarla haberleşmek için "/boot/config.txt" dosyasında aşağıdaki satırı ekleyerek aktif edebiliyorduk.  enable_uart=1 Raspberry Pi 3 cihazımdaki sistemi Raspberry Pi 5 sisteme yükseltince, ntp için kullandığım UART üzerindeki GPS modülüm çalışmamaya başladı. PPS sinyali düzgün çalışırken, NEMA verisinin gelmediğini farkettim. Kalitesiz bir bağlantı üzerinde olduğum için ntp offset sapıtmaya başlamış. Raspberry Pi 5 ile büyük değişiklik yapılmış. Ana UART bir sokete taşındığından enable_uart ile sadece soketteki UART aktif oluyor. GPIO 14 - 15 üzerinden bağladığımız cihaza bağlanamıyoruz. GPIO 14 - 15 üzerindeki UART ı aktif hale getirmek için "/boot/config.txt" dosyasında aşağıdaki overlay'i kullandım. dtoverlay=uart0-pi5 Bu overlayı tanımladıktan sonra UART pinlerine bağladığım GPS modülünden veri almaya başladım.

Data Mining ve Hadoop Framework

Günümüzde firmaların karlılıklarını arttırmanın bir yolu data miningten geçmektedir. Firmalar ellerindeki verileri ne kadar gerçekçi bir şekilde analiz edip, ne kadar sağlıklı teoriler türetebilirlerse o kadar başarılı olmaktadırlar.

Bunun en güzel örneğini Google ve Facebook'ta görebilirsiniz. Google'ı ve Facebook'u bu kadar önemli ve başarılı yapan; verdikleri hizmetlerden daha ziyade, toplulukların trendlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini, bu toplulukların davranışlarından sağlıklı bir şekilde yorumlayıp çıkarmalarıdır esasında.

Data mining; tüketicinin isteklerini en optimum şekilde karşılama yöntemlerinin tespiti ve tüketicinin farkında olmadığı isteklerini ortaya çıkarma prosesinin istatistiksel ve matematiksel modellemesidir. Bir süre Facebook'ta data mining ekibinin başında olan Jeff Hammerbacher, Facebook'ta kullanıcıların aksiyonlarını inceleyen modelleri geliştirmiş ve reklamların gösterimi ön planda olmak üzere, ürün satışları konusunda kararların alınmasında veri sağlayan sistemleri geliştirmiştir. Harvard Universitesi matematik mezunu olan Hammerbacher Facebook'un data mining operasyonu için açık kaynak kodlu bir proje olan Hadoop frameworkünden faydalanmış. Ve şu anda Cloudera'da chief scientist olarak hadoop frameworkünün desteğini vermektedir.

En basit anlatımla; Hadoop size veriyi işlediğiniz java ile yazılan temel uçlardan bir network oluşturmanızı sağlar. Siz datanızı bu networke besleyerek sonuçları networkünüzden alabilirsiniz. Diğer deyişle; Hadoop, veriyi işlemek için oluşturduğunuz istatistiksel ve matematiksel modelin yaşaması için bize ortamı sunmaktadır.

Hadoop projesinin en önemli özelliği yüksek oranda ölçeklenebilir bir yapıya sahip olmasıdır. Yüksek ölçeklenebilirlik sayesinde terabytelarca datanızın işleme iş gücünü birden fazla sunucuya dağıtabilir ve işleme kapasitenizi arttırabilirsiniz. Bu ölçeklenebilirlik sisteminizi bir network şeklinde oluşturup nodeları birbirinden bağımsız çalıştırılabilir tasarlamanız sayesinde gerçekleşmektedir.

Hadoop'un diğer önemli özelliği ise, data kaynaklarınızın düzenli ve sistematik bir yapıya sahip olmasını gerektirmemesidir. Günümüzde internet ortamının ürettiği bilgiyi sınıflandırmak, tasniflendirmek belli bir düzene koyup analiz etmek imkansızdır. Değişen trendler, eklenen yeni bilgiler, unutulan eski bilgiler, önemi olmayan gürültü kaynakları. Bunların hepsi günümüz veri ortamında bırakın birbirleriyle olan ilişkilerindeki dinamikliği herbiri kendi içerisinde o kadar dinamik ki bunları bir hizaya getiremememiz ve tasniflenmesine yetişemememiz normaldir. Bu verileri mevcut dinamikler çerçevesinde inceleyebilmek için; bu verileri  işleyen matematiksel model networkünü  modifiye ederek bu düzensiz verilerden hızlı bir şekilde sonuçlar elde etmeye devam edebiliriz. Bunlar Hadoop frameworkü ile kolaylıkla mümkün olmaktadır.

Ayrıca Hadoop frameworkü mining networkünüzü kontrol etmek, bakımlarını sağlamak gibi araçları da size sunmaktadır. Bu şekilde data mining operasyonu üzerinde tam kontrolü de bize bırakmaktadır.

Bütün bu özellikleri birleştirdiğimizde çok büyük data kümelerinizi analiz edip işlemek için çok kuvvetli bir araca sahip oluyoruz.

IBM; firmaların data mining ihtiyaçlarını karşılamak için Hadoop frameworkü üzerinden data mining servis hizmeti projesine 100 milyon dolar bütçe ayırmış. Bu servis sayesinde firmalar farklı farklı veri kaynaklarını sisteme tanımlayıp bunlar üzerinde data mining işlemlerini daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Firmalara getireceği karlılık açısından düşünüldüğünde oldukça öneme sahip bir proje. Yatırılan paranın ve buna karşılık getireceği paranın büyüklüğü düşünülünce, data miningin firmaların karlılıklarını arttırmak için ne kadar önemli bir araç olduğunu daha iyi görmekteyiz.

http://www.zdnet.co.uk/blogs/mapping-babel-10017967/

http://hadoop.apache.org/
http://www.ibm.com/
http://www.cloudera.com/

Comments

Popular posts from this blog

Akıllı Cyborg Orduları mı geliyor?

8GB ve üstü RAM olan sistemlerde performans