Raspberry Pi 5 ve UART

Raspberry Pi 4 ve öncesinde, UART üzerinden cihazlarla haberleşmek için "/boot/config.txt" dosyasında aşağıdaki satırı ekleyerek aktif edebiliyorduk.  enable_uart=1 Raspberry Pi 3 cihazımdaki sistemi Raspberry Pi 5 sisteme yükseltince, ntp için kullandığım UART üzerindeki GPS modülüm çalışmamaya başladı. PPS sinyali düzgün çalışırken, NEMA verisinin gelmediğini farkettim. Kalitesiz bir bağlantı üzerinde olduğum için ntp offset sapıtmaya başlamış. Raspberry Pi 5 ile büyük değişiklik yapılmış. Ana UART bir sokete taşındığından enable_uart ile sadece soketteki UART aktif oluyor. GPIO 14 - 15 üzerinden bağladığımız cihaza bağlanamıyoruz. GPIO 14 - 15 üzerindeki UART ı aktif hale getirmek için "/boot/config.txt" dosyasında aşağıdaki overlay'i kullandım. dtoverlay=uart0-pi5 Bu overlayı tanımladıktan sonra UART pinlerine bağladığım GPS modülünden veri almaya başladım.

Akıllı Cyborg Orduları mı geliyor?

Teknolojide her gün yeni bir gelişme duyuyoruz ve teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor.  Bu teknolojiler olgunluğa ulaştığında akıllı bir cyborg elde etmek için bütün araç ve gereçlere sahip olacağız. Bu araç gereçlerden gözüme takılanlardan en önemli bulduklarımı listeledim.


I. Yürüme ve diğer mekanik hareketler
En temel haliyle robotun hareketlerini sağlayan temeller bu teknolojiye dayanıyor. En olgunlaşmış haline gelen bu teknoloji her geçen gün daha da gelişerek oturuyor.

American Android All-Terrain Biped Technology

II. Hızlı Hareket
Robotikte mekanik sistemlerin en sıkıntılı konusundan biri sistemlerin hız olarak yavaş kalması ve hızlı tepki verememesidir. High servo motorlarla donatılmış mekanik sistemlerle bu rahatlıkla mümkün.

High Speed Robot Hand

III.  Zeka
Zeka bir bireyin ortamı inceleyip, yorumlayabilmesi ve çözmek istediği probleme o an çözüm bulabilme yeteneğidir. Yapay zekanın en yeni konusudur. Eski yapay zeka sistemleri biraz daha aptal sistemler olup verilen komut setleri çerçevesine çıkamamaktaydı. Yeni oluşturulan bu sistemlerle, yapay zeka sistemi kendi kurallarını kendi oluşturabiliyor ve bu bulgulara göre davranabiliyor.

Robot that can learn and act by itself

IV. Duygusal Zeka
Duygusal zeka, iletişim kurulan bireyin duygusal durumunu analiz edebilme, ona göre davranabilme, kendisini diğer bireye ifade edebilme kapasitesidir.

E3 Microsoft Project Milo Demo
V. Akıl
Akıl, öğrenilen bilgilerin ve dışarıdan elde edilen verilerin ve kanıtların değerlendirelerek ve yorumlanarak bir sonuca varılmasıdır.

IBM and The Jepoardy Challenge
VI. İletişim
Natural Language Processing, Speech Recognition, Visual Recognition ve diğer algılama ve işleme sistemleri yukarıda verdiğim örneklerde mevcut çalışan sistemlerin destek sistemlerini  oluşturmaktadır. Natural Language Processing haricinde bunlar günümüzde yeterli bir olgunluğa ulaşmış durumda ve bazıları günlük hayatımıza bile girdi. Natural Language Processing yukarıda listelediğim IBM Watson Projesi kapsamında olan bir proje.

Sonuç
Bu teknolojiler, bir akıllı robot oluşturmak için yeterli temeli sağlayacaktır. Yakın bir zamanda istediğimiz işlerimizi yapan robotları kullanmaya başlayacağız. Nasıl yapmalarını gerektiğini sadece konuşarak anlatabileceğiz. Takıldıkları bir konu olursa önce kendileri çözmeye çalışacak. Başarısız olurlarsa diğer robotlara danışacak. Diğer robotlardan da birşey öğrenemezse bize soracak.

Belki de romanlara ve filmlere konu olan cyborg distopya kehanetlerinin gerçek olma zamanı geldi.

Comments

Popular posts from this blog

8GB ve üstü RAM olan sistemlerde performans