Raspberry Pi 5 ve UART

Raspberry Pi 4 ve öncesinde, UART üzerinden cihazlarla haberleşmek için "/boot/config.txt" dosyasında aşağıdaki satırı ekleyerek aktif edebiliyorduk.  enable_uart=1 Raspberry Pi 3 cihazımdaki sistemi Raspberry Pi 5 sisteme yükseltince, ntp için kullandığım UART üzerindeki GPS modülüm çalışmamaya başladı. PPS sinyali düzgün çalışırken, NEMA verisinin gelmediğini farkettim. Kalitesiz bir bağlantı üzerinde olduğum için ntp offset sapıtmaya başlamış. Raspberry Pi 5 ile büyük değişiklik yapılmış. Ana UART bir sokete taşındığından enable_uart ile sadece soketteki UART aktif oluyor. GPIO 14 - 15 üzerinden bağladığımız cihaza bağlanamıyoruz. GPIO 14 - 15 üzerindeki UART ı aktif hale getirmek için "/boot/config.txt" dosyasında aşağıdaki overlay'i kullandım. dtoverlay=uart0-pi5 Bu overlayı tanımladıktan sonra UART pinlerine bağladığım GPS modülünden veri almaya başladım.

8GB ve üstü RAM olan sistemlerde performans

8GB ve daha fazla RAM'e sahip bir sisteminiz varsa büyük ihtimalle RAM'inizin büyük bir kısmı kullanılmıyor olacaktır. File cache ve NTFS pool için Windows'un cache yönetimi politikasında değişiklik yaparak bu kullanılmayan kısmı kullaranarak daha iyi performans sağlayabilirsiniz.System Cache

Regedit ile;

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\

altında LargeSystemCache değerini "1" yaparak belleğin tamamının 4MB eksiğine kadar cache olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.


http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc784562(v=ws.10).aspx


NTFS Pool Cache

Regedit ile;

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\

altında NtfsMemoryUsage değerini "2" yaparak Ntfs pool cache için artan bellek kullanımı modelini kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Veya admin hakkı verilmiş konsolda

fsutil behavior set memoryusage 2

koduyla değiştirebilirsiniz.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785435.aspx

Ve sistemi yeniden başlatın

Bu ayarları yaptıktan sonra sistemi yeniden başlatmayı unutmayın.

Comments

Popular posts from this blog

Akıllı Cyborg Orduları mı geliyor?